Aleksis Kiven kuolinmökki Tuusulassa

”Minä elän!” 150 vuotta Aleksis Kiven kuolemasta -merkkivuoden teemana mielen hyvinvointi

Kivi-kunnat Tuusula ja Nurmijärvi ovat käynnistäneet yhdessä Aleksis Kiven merkkivuoden mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin teemalla. Teemavuosi julkistettiin Aleksis Kiven syntymäpäivänä 10.10.2021, joka on myös WHO:n julistama maailman mielenterveyden päivä. Merkkivuosi on saanut nimensä Kiven viimeisisistä sanoista,
jotka on kerrottu olleen “Minä elän!”.

Teemavuoden aikana nostetaan esille taiteen, kulttuurin, tiedon ja luonnon merkitystä hyvinvoinnin lähteenä. Molemmissa kunnissa tullaan vuoden aikana järjestämään erilaisia mielen hyvinvointiin ja Aleksis Kiveen liittyviä seminaareja, oppitunteja, yleisötilaisuuksia, konsertteja, näyttelyitä, kulttuuritapahtumia ja luontoliikuntaa. Osa ohjelmasta järjestetään Tuusulassa, osa Nurmijärvellä ja osa ohjelmasta levittäytyy molempiin kuntiin. Osaan tapahtumista on myös mahdollisuus osallistua virtuaalisesti.

Teemavuoden kohokohtana Minä elän! -vaellus

Aleksis Kivi oli suomalaisen kirjallisuuden uranuurtaja, jonka tunnetuimpia teoksia ovat Seitsemän veljestä ja Nummisuutarit. Kivi syntyi Nurmijärvellä 1834 ja kuoli Tuusulassa veljensä mökissä 1872 vain 38-vuotiaana. Kiven elämän loppuaikaa leimasivat alkoholismi, toimeentulohuolet, julkisen arvostelun kohteeksi joutuminen, ahdistus ja mielenterveysongelmat.

Yhtenä teemavuoden kohokohtana toteutetaan 17.9.2022 Minä elän! -vaellus Kiven syntymäkodista kuolinmökille. Vaellus järjestetään ohjattuna kävelynä, jonka noin 13 kilometrin pituisen matkan voi jokainen suorittaa omaan tahtiin.

– Vaellusta on suunniteltu eräänlaisena pyhiinvaelluksena, mietiskelevänä kävelynä, jossa osallistujat voivat kävelyn lomassa antaa itselleen aikaa pohtia omaan hyvinvointiinsa liittyviä asioita. Vaellukseen osallistujat voivat myös tuoda synnyinkodilta Nurmijärveltä kuolinmökille Tuusulaan symbolisen viestin, ajatuksen tai lupauksen omaan tai esimerkiksi läheisen mielen hyvinvointiin liittyen, kertoo Tuusulan museo- ja kulttuurijohtaja Ulla Kinnunen.

– Vaelluksen aikana voi myös halutessaan kuunnella erikseen vaellusta varten tilatun ääniteoksen omalta älylaitteeltaan. Teos ja sen tekijä julkaistaan lähempänä vaellusta, Kinnunen jatkaa. Vaellus järjestetään yhteistyössä Tuusulan ja Nurmijärven kulttuuri-, museo- ja liikuntapalveluiden kanssa. Lisätietoa vaelluksesta kerrotaan kevään aikana.

Mielenhyvinvoinnin kuntokortista ideoita omaan arkeen

Merkkivuoden kunniaksi julkaistaan myös kuntien yhteinen Minä elän! – mielen hyvinvoinnin kuntokortti, jolla halutaan haastaa asukkaat rakentamaan omaa hyvinvointiansa.

Korona-ajan rajoitukset ovat kaventaneet monien elämää, mikä on lisännyt mielenterveysongelmia. Mielen hyvinvoinnin kuntokortti tarjoaa ideoita ja muistuttaa, kuinka pienilläkin asioilla, kuten romaanin lukemisella tai mielenkiintoiselle luennolle osallistumisella voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa. Kuntokortti tarjoaa myös inspiraatiota siihen, millaisia kulttuuri- ja luontopalveluita lähialueella on tarjolla. Merkkivuoden päätteeksi mielenhyvinvoinnin kuntokortilla voi myös osallistua arvontaan, jossa palkintona mm. Museokortteja. Kortti tulee jakeluun alkuvuodesta.

Aleksis Kiven kuoleman merkkivuosi Minä elän!

  • Aleksis Kiven kuolemasta tulee 31.12.2022 kuluneeksi 150 vuotta.
  • Merkkivuoden teemana on mielen hyvinvointi ja mielenterveys.
  • Merkkivuoden ohjelmaa järjestetään sekä Tuusulassa että Nurmijärvellä.
  • Yhteistyökumppaneina ovat Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Aleksis Kiven Seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsingin Ylioppilaskunnan hallitus, HUS:n museotoimikunta ja Tuusula-seura.

Teksti: Maria Kuusela

Kuva: Kari Kohvakka

Teksti on julkaistu Tuusulan kunnan asukaslehdessä 1/2022.