Lapsi ja äiti

Martta Wendelin -päiväkodissa lapset ovat pääosassa

Tuusulan uuden päiväkodin rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Hanketta on alusta asti suunniteltu lasten ehdoilla, hyvinvointi ja laadukas varhaiskasvatus edellä, mikä näkyy rakennuksen tilaratkaisuissa, sisustuksessa sekä piha-alueilla. Toimiva oppimisympäristö on myös erinomainen valtti, kun kilpaillaan varhaiskasvatuksen ammattilaisista.

Miltä kuulostaa Metsänväki, Pilvilinna, Kuningaskunta ja Ihmemaa? Näillä nimillä tullaan kutsumaan uuden Martta Wendelin -päiväkodin neljää eri siipiosaa, kun tilat avataan käyttöön ensi vuoden elokuussa. Nimitykset juontavat kuvittajana ja taidemaalarina tunnetun Martta Wendelinin (1893–1986) teoksista, joita tullaan näkemään myös päiväkodin seinillä ja sisustuksessa.

– Uudessa päiväkodissa on lasipintoja, joihin tarvitaan turvateippauksia. Ne tullaan toteuttamaan Wendelinin teoksilla. Kun teokset jakautuvat kahdelle pinnalle, lapsi on ikään kuin itse osa taideteosta, kuin sisällä satukirjan maisemassa, kertoo varhaiskasvatusyksikön johtaja Piia Malkki innostuneena.

Malkki tietää kokemuksesta, mitä etua on siinä, että rakennus suunnitellaan alusta asti päiväkodiksi. Hän on pitkän uransa aikana ollut mukana perustamassa useita kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja, ja tietää, millaista on toimia varhaiskasvattajana myös kerrostalon alakerrassa.

– Olen itse neljän lapsen äiti, ja katson asioita aina myös tästä näkökulmasta. Tässä hankkeessa on ollut ilo olla mukana, koska kaikessa suunnittelussa tavoitteena on lasten hyvinvointi, ja lasta kaikin puolin kehittävä, oppimista edistävä, turvallinen sekä terveellinen päiväkoti. Kaikki on tehty myös sen eteen, että uusista tiloista tulee mahdollisimman terveet rakennuskannaltaan, Malkki painottaa.

Rakennusmateriaalina toimii massiivipuiset CLT-elementit, joissa on lehtikuusipinnoite. Ne ovat ympäristöystävällisiä, ja pienentävät rakennuksen hiilijalanjälkeä. Rakennustyömaa huputetaan, jotta vähennetään kaikki mahdollinen rakenteiden kostumisriski työmaa-aikana.

– Päiväkoti nousee ennen rakentamattomalle koivikkoiselle tontille, ja keskeinen sijainti on tarkan harkinnan tulosta. Se on vaatinut lukuisia tutkimuksia meluhaitoista ja hiukkaspäästöjä, joilla on varmistettu, että paikka on todella hyvä ja turvallinen lasten olla, Malkki painottaa.

(Teksti jatkuu kuva alla.)

Heina14-2754

Kun tilat toimivat, isossa on etunsa

Martta Wendelin -päiväkoti korvaa yhdessä Kirkonkylän kampukseen tulevan päiväkodin kanssa useita Tuusulassa lakkautettavia varhaiskasvatusyksiköitä. Ilmassa on ollut myös kysymyksiä siitä, miten iso uudesta päiväkodista oikein tulee, ja kuinka iso yksikkö palvelee lasten etua.

– Martta Wendelin on 10-ryhmäinen päiväkoti, jossa paikkoja on laskennallisesti 210, jos kaikki lapset olisivat yli 3-vuotiaita. Silloin yhdellä kasvattajalla saa olla 7 lasta. Käytännössä alle kolmivuotiaita on yhdellä kasvattajalla aina neljä lasta, joten lasten kokonaismäärä on pienempi, Malkki selvittää.

Päiväkodin kokoa miettiville Malkki haluaa sanoa, että koon sijasta asioita kannattaa tarkastella aina lapsen näkökulmasta, eli toteutuuko päivähoidossa lapsen kannalta se tärkein: oman ryhmän turva ja tuki.

– Varhaiskasvatuksen perusta on nykyään pienryhmätoiminta, ja lapselle tärkeintä on oma ryhmä, ja oman ryhmän aikuiset. Martta Wendelin -päiväkodin hienous on juuri tarkoin harkittu tilasuunnittelu. Se luo erinomaiset puitteet varhaiskasvatukselle, jossa lapset saavat mahdollisimman paljon oman aikuisen läsnäoloa. Isossa yksikössä myös sijaisjärjestelyt on helpompi toteuttaa, kun tarjolla on tuttuja aikuisia,  Malkki painottaa.

Pienemmissä yksiköissä on harvoin myös liikuntasalia, tai muita erityistiloja, ja piha on usein todella pieni.

– Sanotaan, että työ on tekijänsä näköistä, ja tämä pitää paikkansa erityisesti varhaiskasvatuksessa. Osaavaa henkilökuntaa ei tänä päivänä ole helppo löytää, joten uusi, toimiva oppimisympäristö on iso etu, kun kilpaillaan varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Toimivissa tiloissa he voivat antaa lapsille parasta, mikä näkyy laadukkaana varhaiskasvatuksena, Malkki jatkaa.

Osallistavaa suunnittelua, muuntuvia tilaratkaisuja

Millainen uusi päiväkoti sitten on tilaratkaisuiltaan? Ulospäin uuden päiväkodin julkisivu tulee olemaan näyttävä, kaksikerroksinen rakennus, ja sisäpuolelta tilat jakautuvat neljään eri soluun tai siipiosaan. Toiminta toteutetaan eri siivissä, joista jokaiseen tulee 2–3 ryhmää.

– Alakertaan on kaavailtu pienempien lasten toimintaa sekä tilat integroidulle päiväkotiryhmälle. Ylhäälle tulee vanhempien lasten ryhmiä. Päiväkodin tiloista löytyy useita pienryhmätiloja, jotka toimivat eri ikäisille ryhmille. Tiloja on mietitty yksityiskohtia myöten, ja esimerkiksi kuraeteisistä kuljetaan katettuun ulkotilaan, jossa lapset voivat odottaa ulkovaatteissa muita ryhmäläisiä, eikä heille tule kuuma, Malkki selvittää.

Päiväkotiin tulee myös oma liikuntasali, ateljee, ruokala, aistihuone sekä toimisto- ja palaveritiloja. Kaikki rakennuksen tilat on suunniteltu monikäyttöiseksi ja muuntojoustaviksi. Esimerkiksi liikuntasali on suunniteltu yhteistyössä paikallisen sirkuskoulun kanssa, joka käyttää salia iltaisin ilma-akrobatian opiskeluun. Ateljee soveltuu hyvin taiteen perusopetukseen, ja muutenkin tavoite on, että tilat tulisivat iltakäyttöön kuntalaisten harrastus- ja muuhun toimintaan.

– Kaikessa tilasuunnittelussa ja pedagogiikassa on hyödynnetty Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirjaa, työpajatyöskentelyä ja osallistavaa suunnittelua. Sen tiimoilta myös lasten ajatuksia päiväkodista on kuultu ja kuunneltu esimerkiksi päiväkodin pihan toiminnallisuuksissa, Malkki kertoo.

Päiväkodin pihasta tulee erityinen viherpiha eli mikrobiympäristöltään mahdollisimman luonnonmukainen. Tuoreet tutkimukset osoittavat, että luonnonmukainen päiväkodin piha vähentää immuunijärjestelmän häiriöiden riskiä, ja lisää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

– Käytännössä piha siis jätetään mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, puustoa on säästetty mahdollisimman paljon, ja pihalle tuodaan tarpeen mukaan lisää siirrettävää metsämaata eli kunttaa, siirtonurmea, istutuslaatikoita ja turveharkkoja. Lisäksi päiväkodin rakennuksen mallilla on varmistettu se, että piha on suojainen ja turvallinen alue lasten leikeille, Malkki toteaa.

Päiväkodin osoite tulee olemaan Pähkinänmäentie Tuusulan väylän vierellä, Mikkolan koulun eteläpuolella. Kulkuyhteydet paikalle ovat erinomaiset.

– Myös bussiyhteydet ja kevyenliikenteenväylät toimivat, ja päiväkodin eteläpuolelle on avattu jopa kokonaan uusi kevyenliikenteen reitti, Tarulinnanpolku. Myös se on saanut nimensä lasten antamien ehdotusten perusteella, Malkki kertoo ylpeänä.

Teksti: Anna Partanen

Kuva: Kari Kohvakka

Kirjoitus on julkaistu 20.3.2021 ilmestyneessä Elämää Tuusulassa -asukaslehdessä.