Kuvassa pormestari Kalle Ikkelä

Elämisen taidetta kestävästi kasvavassa Tuusulassa!

Tuusulan kunta houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä, ja se on kunnan tavoitteena myös tulevaisuudessa.

– Tuusulan väkiluku kasvaa, ja vuonna 2021 Tuusulan väestönkasvu oli suhteellisesti suurinta koko maassa. Väestönkasvu nojaa vahvasti muuttoliikkeeseen, ja kunta on saanut muuttovoittoa erityisesti Vantaalta, Helsingistä ja Espoosta. Vuonna 2021 hyväksyimme uuden strategian, joka tähtää siihen, Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä – että Tuusula on jatkossakin vetovoimainen kunta. Haluamme tarjota monipuolisia ja laadukkaita asumisen mahdollisuuksia, yritys- ja työpaikka-alueita sekä harrastamisen ja kulttuurista nauttimisen paikkoja, pormestari Kalle Ikkelä kertoo.

– Viime vuodet ovat olleet Tuusulassa hyvää aikaa asuntotuotannon kannalta. Esimerkiksi vuonna 2021 Tuusulaan valmistui 557 asuntoa. Myös seuraavat vuodet tulevat olemaan vilkkaan rakentamisen vuosia, sillä tontteja on myyty runsaasti sekä omakoti- että tuottajamuotoiseen rakentamiseen. Monia hankkeita on käynnissä tai käynnistymässä, pormestari sanoo.

–Asukasluvun uusi virstanpylväs, 40 000 asukasta, tulee nyt keväällä täyteen. Tulemme tietenkin iloitsemaan yhdessä kehityksestä, Ikkelä paljastaa.

Kasvua kestävästi

– Kasvun tulee tapahtua siten, että myös tulevilla sukupolvilla on hyvä elää täällä. Kestävä kasvu tarkoittaa monia asioita, esimerkiksi tiukentuvien ilmastotavoitteiden huomioimista asumisessa, pormestari painottaa.

Tuusula valmistelee parhaillaan asuntopoliittista ohjelmaa, jossa pohditaan, esimerkiksi sitä, miten asukkaiden ilmaston kannalta hyviä ratkaisuja voidaan avittaa. Myös asumisen monipuolisuus ja laatu ovat esillä ohjelman valmistelussa.

Kunta, jossa on hyvä elää

– Uusien asukkaiden ja yritysten houkuttelun lisäksi haluamme pitää huolta kunnan pitovoimasta, eli siitä, että täällä jo olevien on hyvä yrittää ja elää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi laadukkaita, eri elämäntilanteissa tarvittavia palveluita, mahdollisuutta vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja turvallisuuden tunnetta, pormestari listaa.

Kunnan investoinnit pysyvät vuonna 2022 historiallisen korkealla tasolla. Niissä korostuvat elinvoiman ja vetovoiman tukeminen, palvelurakenteen uudistaminen sekä tuusulalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

– Kohdennamme euroja uusien asuinalueiden ja työpaikkatonttien kannalta keskeisten kaavoituksen ja maankäytön hankkeiden eteenpäin viemiseen. Lisäksi rakennamme esimerkiksi uusia päiväkoteja, kouluja ja yhdessä tekemisen paikkoja, jotta voimme tarjota terveet ja turvalliset tilat kasvulle, oppimiselle ja harrastamiselle, Ikkelä muistuttaa.

Elokuussa 2022 otetaan käyttöön uusi päiväkoti Martta Wendelin. Lukio ja kulttuuritalo Monio valmistuu syksyksi 2023. Tulossa on myös Kirkonkylän kampus, Riihikallion monitoimikampus, Rykmentinpuiston monitoimikampus, Lahelan monitoimikampus ja Jokelan koulukeskus.

– Meillä Tuusulassa uskotaan vahvasti siihen, että osallisuus – vaikuttaminen ja yhdessä tekeminen – tuovat lisää hyvinvointia kaikille. Näitä palveluverkon kohteita ja muita palveluita kehitetäänkin kuntalaislähtöisesti.

Korona ja Ukraina kriisi haastavat kuntaa

– Turvallisuus on saanut viimeisen muutaman vuoden aikana korostetun roolin: Ensin turvallisuudentunnetta haastoi koronapandemia. Nyt Ukraina on joutunut sotaan Venäjän hyökättyä maahan. Kriisit näkyvät kunnankin toiminnassa. Koronan aikana opettelimme tekemään palveluita uudella tavalla, myös verkossa, ja nyt olemme varautuneet pakolaisten vastaanottamiseen. Varautumalla etukäteen erilaisiin uhkatilanteisiin pystymme pitämään turvallisuudesta huolta, pormestari kertoo.

– Toistaiseksi vallitsevalla tilanteella ei ole vaikutusta kunnan strategian toteuttamiseen, mutta varaudumme erilaisiin tilanteisiin. Jos tarvetta tulee, päivitämme strategiaa, Ikkelä toteaa.

Strategiasta tulee totta vuositavoitteilla ja talousarvion euroilla

Tuusulan valtuusto hyväksyi 2021 uuden strategian vuosille 2021–2025. Tuusulan visiona on tarjota ”Elämisen taidetta kestävästi kasvavassa Tuusulassa”. Strategia asettaa kunnalle kolme päämäärää: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä, Tuusulassa on hyvä elää, Tuusula kehittyy kestävästi. Uuden kuntastrategian toteutus on lähtenyt käyntiin vuoden 2022 aikana 14 valtuustokauden tavoitteen ja niitä toteuttavien vuositavoitteiden ja toimenpiteiden myötä. Talousarviossa vuodelle 2022 myönnetyt eurot auttavat tekemään tavoitteista totta.

Kuva Tuusulasta
Tuusulan kuntastrategia.

Teksti: Paula Miettinen

Kuva: Kari Kohvakka