Arvonnan säännöt


Järjestäjä
Tuusulan kunta, Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula, jäljempänä “Järjestäjä“, järjestää arvonnan, jäljempänä “Arvonta”.


Sääntöjen soveltaminen
Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan osoitteessa https://elamisentaidetta.fi/kansalaisgalleria/.

Osallistumisen ehdot
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Järjestäjän työntekijät. Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on, että osallistuja täyttää lomakkeen, johon pääsee sivun https://elamisentaidetta.fi/kansalaisgalleria/ alalaidasta. Arvontaan osallistuja suostuu siihen, että Järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely
Arvonnan osallistujat merkitään Järjestäjän suoramarkkinointirekisteriin. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Osallistumisen yhteydessä annettuja puhelinnumeroa ja osoitetietoja käytetään myös voittajan tavoittamiseen ja palkinnon luovuttamisesta sopimiseen. Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada sähköpostitse, puhelimitse tai postitse tietoa liittyen Arvontaan. 

Osallistuminen ja arvonta-aika
Arvontaan voi osallistua 19.11.2020.−17.12.2020 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä verkkosivun lomake osoitteessa https://elamisentaidetta.fi/kansalaisgalleria/. Arvontaan voi osallistua vain edellä mainitulla tavalla. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.


Palkinnot ja voittajan valinta
Arvonnan palkintona on lahjakortti Ravintola Krapihoviin. Palkinnon arvo on noin 122 euroa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinto arvotaan joulukuun 2020 lopussa kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus
Voittajille ilmoitetaan arvontavoitoista arvonnan suorittamisen jälkeen viipymättä joko sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, arvotaan tilalle uusi voittaja. Palkinnon luovuttamisesta sovitaan Järjestäjän ja voittajan kesken. Voittajan nimi voidaan julkaista Tuusulan kunnan kanavissa ja viestintä- ja markkinointimateriaaleissa.

Järjestäjän vastuunrajoitus
Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Verotus
Järjestäjä vastaa arpajaisverosta ja muista verottajan lahjaan mahdollisesti määräämistä veroseuraamuksista. Järjestäjä antaa tiedon palkinnosta ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.