Järjestäjä

Tuusulan kunta, Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää arvonnan, jäljempänä ”Arvonta”.

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan osoitteessa rakkaudentaidetta.fi/rakkaudenkartta.

Osallistumisen ehdot

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Järjestäjän työntekijät. Arvontaan osallistuja suostuu siihen, että Järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Arvonnan osallistujat merkitään Järjestäjän suoramarkkinointirekisteriin. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Osallistumisen yhteydessä annettuja puhelinnumeroa ja osoitetietoja käytetään myös voittajien tavoittamiseen ja palkintojen noudosta sopimiseen. Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada sähköpostitse, puhelimitse tai postitse tietoa liittyen Arvontaan.

Osallistuminen ja arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua 5.5–27.6.välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä kampanjasivuilla rakkaudentaidetta.fi/rakkaudenkartta olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Osallistu-painiketta. Arvontaan voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Palkinnot ja voittajan valinta

Arvonnan palkintona on paikallinen piknik-kori kahdelle. Palkintoja arvotaan yksi kappale. Palkinnon arvo on noin 80 euroa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinto arvotaan heinäkuussa 2021 kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken. Palkinto tulee lunastaa loppuvuoden 2021 aikana.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Voittajille ilmoitetaan arvontavoitoista arvonnan suorittamisen jälkeen joko sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, arvotaan tilalle uusi voittaja. Palkinnon voi ottaa vastaan ainoastaan Järjestäjän määrittelemällä tavalla, joka on paikallinen piknik-kori. Voittajan tiedot voidaan julkaista Tuusulan kunnan ja sen yhteistyökumppaneiden kanavissa viestintä- ja markkinointitarkoituksissa.

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Verotus

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.